title

subTitle
Construcția, cumpărarea, închirierea unui imobil
Cerințe specifice pentru construirea unui imobil Pentru construirea unui imobil va fi nevoie să par...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Serviciul Fiscal prestează un spectru larg de servicii fiscale electronice destinate contribuabililo...
Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei...
Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură...
Imigrare și adaptare în Republica Moldova
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contact ale...
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridi...
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referit...
Cazier judiciar/ detaliat/ contravenţional pentru ...
Acum puteţi depune cererea pentru obţinerea cazierului judiciar, detaliat sau contravenţional şi onl...
Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzăto...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Construcția, cumpărarea, închirierea unui imobil
Cerințe specifice pentru construirea unui imobil Pentru construirea unui imobil va fi nevoie să par...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Serviciul Fiscal prestează un spectru larg de servicii fiscale electronice destinate contribuabililo...
Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei...
Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură...
Imigrare și adaptare în Republica Moldova
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contact ale...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referit...
Cazier judiciar/ detaliat/ contravenţional pentru ...
Acum puteţi depune cererea pentru obţinerea cazierului judiciar, detaliat sau contravenţional şi onl...
Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzăto...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Alocație lunară de stat pentru protecția socială s...
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de a...