Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei (paternităţii, adopţiei)

Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu sarcina, nașterea, creșterea și îngrijirea copilului.

      

1.

Indemnizație de maternitate femeilor asigurate și soțiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (Cod 002000099)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000099

2.

Indemnizaţia unică la naşterea copilului (Cod 002000057)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000057

3.

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate) (Cod 002000073);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000073

4.

Indemnizaţie paternală (Cod 002000086);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000086

5.

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Cod 002000251)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000251

6.

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale) (Cod 002000109);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000109

7.

Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină (Cod 002000112).

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000112

8.

Acordarea statutului de persoană asigurată

În sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, Guvernul are calitatea de asigurat pentru copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.

Statutul de persoană asigurată se acordă de către Compania Națională de Asigurări în Medicină automatizat în baza informației din Registrul de stat al populației.

9.

Înregistrarea copilului nou născut la medicul de familie

Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară achitată din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, copilul trebuie să fie înregistrat la medicul de familie în instituţia medicală primară.

De regulă, nou-născuții sunt înregistrați pe Lista medicului de familie la care este înscrisă mama imediat după nașterea copilului.

Schimbarea medicului de familie şi a instituţiei medicale primare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima schimbare/înregistrare, cu excepţia cazurilor când persoana îşi stabileşte locul de trai în altă localitate, inclusiv în alt sector al mun. Chişinău. Puteţi alege o singură instituţie medicală primară, preferabil cea mai apropiată de locul de trai.

Pentru a înregistra copilul la medicul de familie sau schimbarea acestuia este necesar să:

Vă adresați medicului de familie ales, pentru a obține acordul de a vă înscrie pe lista sa.

Depuneți cererea la medicul de familie, completând formularul cererii-tip https://www.cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Formulare/Cerere-medic-familie-rom.pdf

În 10 zile, instituţia medicală vă va informa despre înregistrarea pe lista medicului.

Pentru a verifica la ce medic de familie sunteți înregistrat, accesați următorul link: https://aoam.cnam.gov.md:28001/check-status