Certificat de clasă

Certificatul de clasă este un document prin care se confirmă, că elementele navei corespund cerințelor în privința construcției, stării corpului, completării, amplasamentului, instalării, caracteristicilor tehnice, și stării tehnice a navei.

Examinarea tehnică și eliberarea certificatului de clasificare a navei ce atestă rezistența acesteia în raport cu înălțimea valurilor. 

publicService.steps.title

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii

  Cererea se depune prin accesarea butonului Solicită ( https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/141), sau se depune la ghișeul Agenției pe adresa: mun. Chișinău, Șoseaua Hâncești, 53 și cu ajutorul specialistului de la ghișeu se încarcă în SI GEAP.

  publicService.channels.2.title

 • 2
  Pasul 2. Examinarea documentelor depuse și eliberarea contului spre plată

  Autoritatea emitentă (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație, autoritatea emitentă (specialistul) va suspenda termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea cererii.

  În baza setului complet de documente specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pe interior pentru luarea deciziei de examinare a navei.

 • 3
  Pasul 3. Achitarea serviciului

  Organul emitent efectuează calculul preventiv în care include și cheltuielile pentru deplasare la locul de staționare a navei. Solicitantul este obligat până la demararea procesului de examinare a navei să achite 50% din calculul efectuat, după care se efectuează recalcularea, și se va prezenta solicitantului după efectuare a expertizei navei.

  Achitarea taxei pentru prestarea serviciului se realizează prin intermediul serviciului guvernamental de plăți MPay.

  publicService.channels.4.title

 • 4
  Pasul 4. Examinarea tehnică a navei

  Deplasarea expertului la bordul navei (în dependență de locul staționării navei) și examinarea tehnică a navei.

 • 5
  Pasul 5. Întocmirea Raportului de examinare

  După efectuarea examinării navei, se perfectează acte de examinare, în care se indică starea tehnică a navei, deficiențele depistate și termenii de înlăturare a acestora.

  În cazul când nava se află în stare tehnică corespunzătoare, specialistul înaintează propunerea pentru perfectarea actului permisiv. În cazul în care au fost depistate deficiențe, propunerea privind perfectarea actului permisiv va fi înaintată doar după înlăturarea acestor neajunsuri.


 • 6
  Pasul 6. Eliberarea Certificatului

  Specialistul perfectează actul permisiv sau scrie o scrisoare de respingere, cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înștiințarea directă a solicitantului și doar în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării, care se va examina și semna de directorul autorității emitente.

  Când actul permisiv (scrisoarea) este gata, solicitantul (sau reprezentantul său legal) primește o notificare electronică, descarcă actul permisiv și confirmă recepționarea documentului.

  Recepționarul/specialistul tipărește actul permisiv, îl livrează solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.


Agenția Navală a Republicii Moldova
buttons.more
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Certificat de clasă
Agenția Navală a Republicii Moldova
Agenția Navală a Republicii Moldova
Șos. Hâncești 53, et. 5, mun. Chișinău
Orar de lucru
publicService.days.1 - publicService.days.507:30 - 16:00
12:00-12:30 Pauza de masă