Închiderea unei afaceri

Cerințe specifice închiderii unei afaceri

În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați activitatea antreprenorială și să lichidați, benevol, afacerea dumneavoastră.

Procedura lichidării benevole a unei afaceri (cunoscută ca dizolvare), variază în funcție de statutul entității, precum și forma organizatorică-juridică a acesteia.

1.

Lichidarea benevolă (dizolvarea)

1.1.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană juridică
1.2.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană fizică
2.

Insolvabilitate

În cazul în care o persoană juridică este în incapacitate de plată, organul competent al acesteia este obligat să inițieze procesul de insolvabilitate a acestei persoane juridice. Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate la Curtea de Apel din circumscripția căreia își are sediul debitorul.

Cererea introductivă de intentare a insolvabilității poate fi depusă atât de către debitori, cât și de către creditori.

La depunerea cererii trebuie achitată o taxă de stat în valoare de 400 de lei.

Participanții la procesul de insolvabilitate sunt:

 • administratorul provizoriu;
 • administratorul insolvabilității;
 • lichidatorul;
 • creditorii;
 • adunarea creditorilor;
 • comitetul creditorilor;
 • debitorul sau, după caz, reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în lege.

Instanța de insolvabilitate va cita participanţii la proces, iar administratorul (provizoriu sau cel de insolvabilitate), sau lichidatorul (după caz), vor transmite notificările și înștiințările prin scrisori recomandate, sau prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (în cazurile expres prevăzute de lege).

Hotărârile instanţei de insolvabilitate sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în cazurile expres prevăzute de lege. În plus, instanţa de insolvabilitate poate dispune publicarea dispozitivului hotărârilor şi în ziarele locale din zonele în care debitorul îşi are sediul ori sunt concentrate sediile celor mai mulţi creditori, precum şi prin internet sau prin alt sistem electronic. Instanţa de insolvabilitate ţine registrul public al debitorilor insolvabili şi îl afişează pe pagina sa web.

Hotărârile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării şi numai în cazurile prevăzute de lege. Recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanța de recurs.

3.

Dizolvarea în baza unei hotărâri judecătorești

Atât entitățile cu statut de persoana juridică, cât și cele cu statut de persoană fizică pot fi dizolvate pe baza unei hotărâri judecătorești, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Aceste cazuri includ atât încălcarea normelor imperative relevante activității antreprenoriale, cât și în baza altor prevederi legislative prevăzut de legislație, cum ar fi:

 • persoana juridică nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare;
 • activitatea persoanei juridice contravine ordinii publice;
 • persoana juridică nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale și statistice;
 • capitalul social al persoanei juridice este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni;

alte prevederi legislative.