Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali

Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele și prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate, informația despre beneficiarii efectivi.

Cerințe față de solicitant: persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu sau persoana juridică, care potrivit cadrului normativ întrunește condițiile legale.

Programarea prealabilă pentru solicitarea serviciilor în subdiviziunile teritoriale ale ASP este disponibilă accesând link-ul: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

publicService.steps.title

 • 1
  Pas 1. Depunerea solicitării

  Cererea, care trebuie să conțină datele de identificare ale beneficiarului, datele entității despre care se solicită extrasul din Registrul de stat și la care se anexează dovada achitării și procura reprezentantului entității înregistrate, poate fi depusă prin două modalități:

  1) Online - prin apăsarea butonului Solicită. Serviciul online este accesibil atât pentru persoanele deținătoare de semnătură electronică/sau mobilă cât și pentru cetățenii ce nu dețin identitate electronică. Odată cu solicitarea serviciului puteți solicita și serviciul de livrare MDelivery.

  2) la ghișeul Centrului multifuncțional/subdiviziunii structurale a ASP (https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/subdiviziuni-teritoriale).  publicService.channels.2.title

 • 2
  Pas 2. Achitarea serviciului

  Achitarea serviciului se realizează prin serviciul guvernamental de plăți electronice - Mpay.

  În cazul când beneficiarul serviciului public (sau reprezentantul său legal) depune cererea online: • va primi un aviz de recepționare a cererii și informația privind achitarea plății; • după achitarea serviciului prin intermediul MPay, Beneficiarul va primi o notificare la adresa electronică indicată în cerere privind confirmarea achitării serviciului și preluării cererii în lucru. Totodată, va fi informat despre data şi ora livrării serviciului Extras din Registrul de stat, în corespundere cu opțiunea de livrare indicată în cererea de comandă a serviciului depusă de către Beneficiar;

  • în cazul solicitării extrasului pe suport de hârtie, Beneficiarul va fi informat la poșta electronică despre data ridicării extrasului din Registrul de stat și numărul specialistului care a perfectat extrasul.

  publicService.channels.4.title

 • 3
  Pas 3. Examinarea solicitării

  Specialistul: • informează Beneficiarul serviciului public despre procedura de prestare a serviciului contra plată; • stabileşte identitatea Beneficiarului serviciului public sau, după caz, a persoanei reprezentate (documentul de identitate sau de reprezentare); • verifică veridicitatea informaţiei din cererea Beneficiarului serviciului public prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate; • recepționează și procesează cererea; • verifică datele persoanei juridice/întreprinzătorului individual din sistemul informațional automatizat cu datele din dosarul de evidență al entității înregistrate; • asigură respectarea cerințelor față de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal; • perfectează extrasul din Registrul de stat în termenul solicitat; • semnează extrasul perfectat cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, cu respectarea prevederilor Legii nr.91/2014 (în cazul perfectării extrasului în format electronic) sau aplicarea semnăturii olografe și ștampilei cu stema de stat (în cazul perfectării extrasului pe suport de hârtie). • asigură eliberarea/expedierea extrasului din Registrul de stat prin modalitățile selectate de către Beneficiarul serviciului public.

 • 4
  Pasul 4. Eliberarea Extrasului

  Eliberarea extrasului din Registrul de stat poate fi efectuată:

  a) prin intermediul portalului guvernamental al serviciilor publice „Portalului guvernamental al cetățeanului și antreprenorului”, disponibil pe pagina web www.mcabinet.gov.md;

  b) prin intermediul poștei electronice, cu expedierea documentului la adresa de email indicată în cererea de comandă a serviciului, acceptarea condițiilor și asumarea corespunzătoare a răspunderii pentru gestiunea documentului în conformitate cu cadrul normativ relevant protecției datelor cu caracter personal;

  c) la ghișeul subdiviziunilor teritoriale ale ASP, în cazul solicitării de către beneficiarul serviciului public a documentului pe suport de hârtie. Se înmânează contra semnătură, beneficiarului serviciului public sau reprezentantului împuternicit prin procură, în modul stabilit de lege, sau prin consemnarea împuternicirilor în baza semnăturii electronice (MPower);

  d) prin intermediul Serviciului guvernamental de livrare a documentelor MDelivery: https://mdelivery.gov.md/, în cazul solicitării de către beneficiarul serviciului public a documentului pe suport de hârtie cu livrare la adresa indicată.

  publicService.channels.5.title

publicService.disclaimerAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
buttons.more
publicService.allowsMPower
publicService.allowsMPowerLink
publicService.allowsMDelivery
publicService.allowsMDeliveryLink
publicService.cupsDisclaimer
publicService.cupsDisclaimerLink
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Select delivery Unit
publicService.all
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali