Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin sau cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova, pentru persoane fizice și persoane juridice

Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu are tratate sau convenții de asistență juridică în materie sau nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga din 1961 și pentru care nu se aplica Apostila.

publicService.steps.title

 • 1
  Pasul 1 Depunerea cererii la MAE/Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova

  Cererea se depune la Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Afaceri Consulare/misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, de către persoanele fizice, indiferent de cetățenia și locul de domiciliu/reședință al acestora. Cererea se depune de către solicitant personal, de către rudele de gradul I și II sau prin intermediul unui reprezentant expres împuternicit prin mandat sau procură autentificată notarial.

 • 2
  Pasul 2 Verificarea dosarului

  Funcționarul consular verifică corespunderea dosarului cu cerințele legale.

 • 3
  Pasul 3 Adoptarea deciziei

  Luarea deciziei privind admisibilitatea/respingerea supralegalizării documentului și informarea solicitantului.

publicService.disclaimerMinisterul Afacerilor Externe
publicService.categories.title
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.