Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul relaţiilor externe şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative, tratate şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Contacte detaliate