Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Casa Naţională de Asigurări Sociale este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale de stat. CNAS asigură realizarea politicii statului în următoarele domenii de activitate: 1) gestionarea BASS (al doilea buget de stat după volumul mijloacelor financiare gestionate); 2) evidența plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale la BASS; 3) stabilirea şi evidența plăţii prestaţiilor sociale.
Contacte detaliate