Catalogul Serviciilor Publice

Tehnologii informaționale și comunicație

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de activitatea individuală (persoane fizice) și a entităților private dar și de stat în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicației

Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, în conformitate cu actele normative naţionale şi internaţionale în vigoa...
Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale
Serviciul respectiv include realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilit...
Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lich...
Procedura de autorizare precum și condițiile de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor...
Avizarea asignării frecvenţei radio, servicii de selectare, de calcul al compatibilității electromag...
1. Recepționarea și procesarea cererii 2. Examinarea echipamentului și efectuarea expertizei 3. Acordarea avizului care include rezultatul selectări...
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul r...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Expertiza tehnică a proiectelor staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică, la securitate și la ...
Evaluarea conformitatii produselor cu cerintele standardelor nationale. Efectuarea calitativă a încercărilor de laborator a echipamentelor în conformi...
Licența de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau servic...
Canalele şi frecvenţele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului. Reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe radio ...
Licența de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de...
ANRCETI este autoritatea abilitată prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 cu funcţii de reglementare, gestionare şi atribuire a ...
Măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Măsurarea şi evaluarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate p...
Сontrolul respectării obligaţiilor stabilite în condiţiile de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor și canalelor radio și alte acte normative vizând ...
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomu...