Catalogul Serviciilor Publice

Beneficii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de oferirea și/sau plata beneficiilor/alocațiilor/indemnizațiilor sociale. Plăți aferente sistemului de asigurări sociale de stat

Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea ajutorului de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă.Se acordă persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionale în caz de...
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie în baza acordurilor internaționale. Pers...
Alocație lunară de stat pentru protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei...
Alocație lunară de stat privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabili...
Drept bănesc acordat unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, și unor categorii de populație d...
Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc beneficiarilor de pensii sau alocații sociale de stat decorați cu distincții de stat. Cetăţenii Republicii Moldova, care s...
Alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilități severe imobil...
Sumă de bani achitată lunar persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobî...
Alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat
Sumă lunară de bani acordată soţiei/soţului, cetăţeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii" sau ordinul "...
Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului
Sumă de bani achitată lunar copiilor în cazul pierderii întreţinătorului dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la...
Alocaţie socială de stat pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
Sumă de bani achitată lunar persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, o...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilări...
Sumă de bani achitată lunar persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 an...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele vârstnice
Sumă de bani achitată lunar persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă. Împlinirea vârstei de pension...
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului. Veteran...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare
Acordarea unui ajutor material lunar în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea cons...
Eliberarea avizului privind constituirea structurilor sportului
Pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale cu profil sportiv, este necesar avizul organului de specialitate al autorității administrației public...
Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacer...
Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau a declarării ei nule...
Extras și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Obținerea extrasului și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți
Drept bănesc acordat soțului supraviețuitor. Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se acordă soțului supraviețuitor la întrunirea următoar...
Indemnizația viageră antrenorilor sportivilor de performanță.
Antrenorii cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova care au pregătit sportivi medaliați la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice s...
Indemnizația viageră sportivilor de performanță.
Sportivii cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova care au obținut pentru Republica Moldova una sau mai multe medalii de aur, de argint sau de bron...
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă ...
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă și de maternitate acordată în baza prevederilor ...
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor iar în caz de indemnizatie de maternitate soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigura...
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea indemnizației unice de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă. Dreptul la indemnizația unică îl au: soția – indiferent de vârstă și cap...
Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în...
Drept bănesc acordat urmașilor personalului medical decedat, survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale...
Pensie anticipată pentru carieră lungă
Acordarea unui drept bănesc, proporţional contribuţiilor de asigurări sociale, până la împlinirea vârstei de pensionare, cu condiţia realizării u...
Pensie de dizabilitate
Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate accentuată sau medie, cauzată de o afecțiune generală beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă în...
Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a unei afecţiuni genera...
Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E Ce...
Acordarea pensiei cetăţenilor încadraţi în grad de dizabilitate ca urmare a participării la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobâl, în mărime...
Pensie de dizabilitate militarilor în termen
Acordarea dreptului bănesc militarilor în termen, care au devenit persoane cu dizabilităţi li se stabilesc pensii de dizabilitate, dacă dizabilit...
Pensie de dizabilitate militarilor şi persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afaceri...
Acordarea dreptului bănesc cuvenit militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor af...
Pensie de urmaș
Acordarea unui drept bănesc urmaşilor ca urmare a pierderii întreţinătorului.Pensia de urmaş se stabileşte pe perioada îndepliniri...
Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Acordarea unui drept bănesc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau d...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma ...
Acordarea pensiei membrilor familiilor persoanelor decedate în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de participarea la lichidarea urmărilor ava...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen
Acordarea pensiei în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte pentru întreag...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din tru...
Acordarea pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. Acord...
Pensie pentru funcţionarii publici
Acordarea dreptului bănesc asiguratului cu statut de funcţionar public, care la 01.01.2017, a realizat un stagiu de cotizare total, de 30 ani pentru f...
Pensie pentru judecători
Acordarea pensiei ca judecător. Judecătorul care a atins vârsta de pensionare și confirmă vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcția d...
Pensie pentru limita de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la ...
Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl. -   cetăţe...
Pensie pentru limită de vârstă
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare conform cadrului normativ în vigoare. Începând cu 1 iulie 2019 vârsta de pe...
Pensie pentru limită de vârstă acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăzute de legislație și au activat le...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din aviaţia civilă
Acordarea dreptului bănesc unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă. Se acordă pensie, c...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din domeniul culturii
Acordarea dreptului bănesc unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale, cu condiţia încetării activ...
Pensie și indemnizație de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale ac...
Acordarea unui drept bănesc persoanei încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a accidentului de muncă sau a une...
Pensie viageră pentru vechime în muncă militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele...
Acordarea dreptului bănesc cuvenit militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor af...
Plata pentru concediu suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma c...
Acordarea unui ajutor material pentru concediul suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la C. A. C...
Reexaminarea pensiilor de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care beneficiază de pensie de dizabilitate pentru perioada de activitate realizată până la acordarea...
Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea ...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă pentru perioada de activitate realizată până la acorda...
Restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii
Restituirea la contul bancar al plătitorului de contribuţii la BASS a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătite în plus şi/sau achitate...
Suport financiar de stat
Suportul financiar de stat se acordă concomitent cu pensia sau alocația socială de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în temeiul Legii 156/1998 ...