Catalogul Serviciilor Publice

Sănătate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de asigurarea serviciilor de sănătatea pentru toate persoanele fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și a serviciilor aferente activității entităților (publice și private) care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge
Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman
Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman
Autorizarea: - instituțiilor medico-sanitare pentru desfășurarea activităților de prelevare și trans...
Serviciul dat poate fi solicitat de: Instituțiile medico-sanitare publice, ce doresc să desfășoare activități de prelevare, conservare și transplant d...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Autorizaţia permite solicitantului să întreprindă activități legate de circulația substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, utilizând o...
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Permisiunea de a importa și /sau exporta substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori....
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru fabricarea medicamentelor
Permisiunea pentru fabricația medicamentelor /substanțelor medicamentoase, ținându-se cont de condițiile indicate de solicitant în cerere...
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Permisiunea pentru efectuarea tranzacțiilor de comerț exterior (import) pe o anumită perioadă de timp și în limitele indicate în autorizație....
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz sanitar la proiect
Act prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea proiectului de construcţie/reconstrucţie legislației sanitare....
Aviz sanitar pentru echipamente, instalații și utilaj
Act prin care se confirmă că producerea, importul și desfacerea echipamentelor sunt conforme legislației sanitare....
Aviz sanitar pentru produse cu impact asupra sănătății
Act prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea serviciilor sau produselor conform legislației sanitare....
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului. Veteran...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificat de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Obținerea certificatului de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Certificat de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Obținerea certificatului de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Certificat de calitate al medicamentului
Obținerea certificatului de calitate al medicamentului
Certificat de înregistrare a medicamentului
Certificatul reprezintă permisiunea pentru înregistrarea medicamentului la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale după omologarea acestuia....
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Controlul de stat al calității medicamentului
Medicamentele fabricate în Republica Moldova, cât şi cele de import autorizate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, medicamente...
Distrugerea (nimicirea) inofensivă a medicamentelor (inclusiv a medicamentelor veterinare) și a supl...
Distrugerea (nimicirea) a medicamentele inutilizabile (urmare a expirării termenului de valabilitate, contrafăcute, cu deficiențe de calitate, fără do...
Eliberare certificat al produsului farmaceutic (CPF) în format OMS
Certificatul de produs farmaceutic (CPF) este un document emis de AMDM la solicitarea unui deținător al certificatului de înregistrare pentru a spriji...
Eliberarea adeverinței ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de...
Obținerea adeverinței ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice. Certificatul de acreditare permite solicitantului să practice activitatea de î...
Înregistrare și reînregistrare dispozitive medicale
Includerea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Serviciul poate fi solicitat de producători sau în cazul în care p...
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență ...
Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară achitată din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, fiecare cetăţean trebuie să se...
Înregistrarea produselor alimentare noi
Act administrativ prin care suplimentele alimentare sau produsele alimentare noi sunt înregistrate pentru plasare pe piaţă pe teritoriul Republicii Mo...
Înregistrarea produselor biocide
Act administrativ prin care produsul biocid este înregistrat pentru plasare pe piaţă pe teritoriul Republicii Moldova de către Ministerul Sănătăţii, î...
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Act administrativ prin care suplimentele alimentare sau produsele alimentare noi sunt înregistrate pentru plasare pe piaţă pe teritoriul Republicii Mo...
Legitimație de participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Obținerea legitimației de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Legitimație de veteran al serviciului militar
Perfectarea și eliberarea legitimației de veteran al serviciului militar
Licență pentru desfășurarea activității farmaceutice
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la exercitarea activității farmaceutice pentru întreprinderi...
Modificarea certificatului de inregistrare a medicamentului
Obținerea certificatului modificat de inregistrare a medicamentului
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale Pentru depunerea cererii se efectuează programarea online accesând linkul: https...
Raportarea informației de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern
Obligaţia de prezentare a Listei de evidență nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern, conform art. 10 alin. (2) lit. d) al Legii cu pri...
Raportarea informației privind inițierea/încetarea raporturilor de muncă
IRM19 - Informație pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă este necesară în scopul acordării statutului ...
Restituirea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în plus sau eronat la f...
Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se...