Catalogul Serviciilor Publice

Infracțiuni, justiție și aplicarea legii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procesele juridice, instanțele de judecată și beneficierea de servicii publice

Asigurarea probelor
Asigurarea probelor are scopul prevenirii dispariției ori imposibilității administrării în viitor a unei probe utile  pentru dovedirea pretenţiilor şi...
Cazier contravențional pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM): - cazier contrave...
Poţi depune cererea pentru obţinerea cazierului contravenţional şi online, acesta fiind posibil de livrat atât pe teritoriul RM cât și peste hotarele ...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM)
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridice, asigurarea executării actelor legislative şi no...
Cazier judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Obținerea cazierului judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Certificat de cazier detaliat (de pe teritoriul RM)
Poţi depune cererea pentru obţinerea cazierului detaliat şi online, acesta fiind posibil de livrat atât pe teritoriul RM cât și peste hotarele țării p...
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana fizică
Autorizarea deținerii armei care face obiectul declarării pt persoane fizice
Certificat despre unitatea de transport în căutare locală
Obținerea certificatului despre unitatea de transport în căutare
Certificat despre unitatea de transport în căutare peste hotare (CSI)
Obținerea certificatului privind verificarea persoanelor juridice peste hotare
Efectuarea examinării balistice a armelor dezactivate
Efectuarea examinării balistice a armelor dezactivate 
Efectuarea expertizelor extra-judiciare balistice a armelor și munițiilor
Efectuarea expertizelor extra-judiciare balistice a armelor și munițiilor
Efectuarea tragerii experimentale din armele de foc și marcarea armelor
Efectuarea tragerii experimentale
Eliberarea informațiilor din arhiva Ministerului Afacerilor Interne
Eliberarea informațiilor din arhiva Ministerului Afacerilor Interne
Înregistrarea dactiloscopică benevolă
 Dactiloscopierea persoanelor - activitate, desfăşurată de organele abilitate, privind colectarea, evidenţa, păstrarea, clasificarea, sistematiza...
Înregistrarea dactiloscopică obligatorie
Înregistrare dactiloscopică de stat  – activitate, desfăşurată de organele abilitate, privind colectarea, evidenţa, păstrarea, clasificarea, sist...
Permis de armă provizoriu
Obținerea permisului de armă provizoriu
Permis de înstrăinare a armei
Obținerea permisului de înstrăinare a armei
Permis de procurare a armei de către persoane fizice
Autorizarea procurării armelor de către persoane fizice
Permis de reparare a armei
Obținerea permisului de reparare a armei
Permis de transfer pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor și muni...
Obținerea permisului de transfer pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor și munițiilor
Permis de transport al armelor și al munițiilor pentru scoatere temporară din țară pentru persoană j...
Obținerea permisului de transport al armelor și al munițiilor pentru scoatere temporară din țară pentru persoană juridică
Permis de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Obținerea permisului de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Permis de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică...
Obținerea permisului de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică