Catalogul Serviciilor Publice

Cetățenie și rezidență

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de cetățenie și rezidență (inclusiv procedura de votare și participarea la activitățile comunitare)

Abrogarea Decretului sau a părții din Decretul Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea re...
Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia unui alt stat, adică a...
Adeverința privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul Decretului Președintelui Repub...
Persoanei căreia i s-a acordat cetăţenia Republicii Moldova în temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova de acordare a cetăţeniei Republicii...
Adeverință de recrut
Obținerea adeverinței de recrut
Adeverinţă privind excluderea din evidenţa militară
Obținerea adeverinţei privind excluderea din evidenţa militară
Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare
Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetăţeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii ...
Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere (în temeiul prevederilor art. 12, alin. (...
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni a...
Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere (în temeiul prevederilor art. 12, alin. (...
Sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:persoane...
Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova
Persoanele care au renunțat la cetățenia Republicii Moldova pot solicita emiterea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova la se...
Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele stabilite cu...
Persoanele care au renunțat la cetățenia Republicii Moldova și au domiciliu legal și obițnuit în străinătate pot redobândi cetățenia moldovenească. În...
Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de docu...
Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova se depune prin cererea cetățeanului Republicii Moldova care domiciliază legal și obișnuit în străinătate, a...
Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau radierea din evidență
Evidenţa locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară în locuinţele proprietate publică sau proprietate privată,...
Livretul militar
Obținerea livretului militar
Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-şi , la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub...