Inspectoratul național de securitate publică

nspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) a fost creat în scopul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice, asigurării securității circulației rutiere, reacționării prompte și operative la evenimentele publice, patrulării locurilor publice și de agrement, precum și sporirii climatului de siguranță în societate la nivel național.
Contacte detaliate