Autoritatea Aeronautică Civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, care are statut de persoană juridică de drept public cu formă de organizare juridică de agenție, finanțată de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Chișinău, și este subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Contacte detaliate