Serviciul de Stat Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților

Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” în continuare Centrul de Stat pe lîngă Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 8 decembrie 1994: “Cu privire la aprobarea și utilizarea în agricultură a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.” Centrul de stat colaborează cu mai bine de 40 companii producătoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Ca rezultat al activităţii de colaborare a Centrului de stat, companiilor autohtone şi de peste hotare, instituţiilor de cercetări academice şi de profil, În Republica Moldova s-a creat un sortiment optim de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi ce include circa 1400 denumiri comerciale, dintre care aproximativ 90 la sută, potrivit normelor de încadrare în clase de periculozitate, recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), se atribuie la gradul III şi IV, respectiv moderat şi puţin toxice pentru om şi animalele homeoterme.
Contacte detaliate