Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare (în continuare - CTCEJ) este o subdiviziune specializată cu funcții de suport al Inspectoratului General al Poliției, cu statut de direcție generală, care își desfășoară activitățile specifice în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.