Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în sectoarele comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei și comunicaţii poștale, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor nominalizate şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale.
Contacte detaliate