Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale este autoritatea administrativă centrală din subordinea Ministerului Mediului, specializată în cercetarea, evidenţa, reglementarea şi controlul folosirii resurselor minerale, avînd drept scop implementarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, conform prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului subsolului, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului mediului, precum şi Hotărîrii Guvernului Nr.485 din 12.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.
Contacte detaliate