Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

Serviciul Tehnologii Informaționale este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a acestuia, prestarea serviciilor ce țin de eliberarea actelor și informației din domeniile sale de activitate, precum și implementarea politicii statului în domeniul aferent tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului.