Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR) a fost constituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.100 din 24 februarie 2017 și este succesoarea de drepturi și obligații a ÎS” Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, fondată în anul 1993. Prin activitatea sa, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR), urmărește ca populația Republicii Moldova să beneficieze de servicii de comunicaţii accesibile și de calitate, iar operatorii să aibă parte de condițiile favorabile unei dezvoltări durabile, prin tehnologie și inovație. Instituția este responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, a canalelor şi frecvenţelor radio și gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al asigurării compatibilităţii electromagnetice. De asemenea, SNMFR este abilitată cu evaluarea conformităţii produselor din domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, precum și cu măsurarea și evaluarea calității serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul rețelelor și stațiilor de radiocomunicații. Instituția asigură coordonarea internațională și internă, notificarea benzilor de frecvențe, a canalelor sau frecvențelor radio în conformitate cu Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Serviciile acordate de SNMFR persoanelor fizice și juridice se bazează pe standarde profesionale și de calitate înalte, iar atribuțiile de bază ale instituției sunt executate conform împuternicirilor acordate prin legislație.
Contacte detaliate