Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile: 1) politici economice; 2) analiză și prognozare macroeconomică; 3) reglementarea mediului de afaceri; 4) dezvoltarea antreprenoriatului și întreprinderilor mici și mijlocii; 5) comerț interior; 6) politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială; 7) politici de administrare a proprietății publice; 8) digitalizarea serviciilor publice; 9) tehnologia informației și economia digitală; 10) politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale; 11) infrastructura calității și supravegherea pieței; 12) politici privind protecția consumatorilor; 13) cooperare economică internațională și politici comerciale.
Contacte detaliate