Clubul Sportiv Central "Dinamo" al MAI

Clubul sportiv central ,,Dinamo” reprezintă o autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne. Clubul sportiv ,,Dinamo” are misiunea de a asigura conducerea organizatorico-metodică și realizarea practică a pregătirii fizice și instrucțiunii de tragere, în scopul atingerii unui nivel înalt profesional și de dezvoltare a probelor sportive cu caracter aplicativ în rândul angajaților autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Contacte detaliate