Institutul Național de Metrologie

Institutul Național de Metrologie (INM) este o Instituție Publică în subordinea Ministerului Economiei al Republicii Moldova, care implementează, la nivel național, politica în domeniul metrologiei, prin asigurarea uniformității, legalității, exactității și trasabilității măsurărilor în Republica Moldova. INM își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare, concentrându-se pe două dimensiuni de bază: metrologie legală și metrologie aplicată. De asemenea, INM organizează şi participă la cercetări (studii) tehnico-ştiinţifice, care au la bază mijloacele de măsurare sau/şi măsurările, în diverse domenii de interes public.
Contacte detaliate