Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație

CTICE reprezintă instituția publică inființată în aprilie 2006 prin HG373/2006. Direcțiile de activitate sunt: personalizarea și legalizarea actelor de studii pentru toate nivelele de învățământ ale RM; administrarea sistemelor informaționale din domeniul educațional la nivel național; evaluări și instruiri asistate de TIC.