Camera de Comerț și Industrie a RM

Activitatea CCI este reglementată prin Legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie a RM ce confirmă statutul Camerei ca o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova: Reprezintă interesele mediului de afaceri atât în raport cu statul, cât și cu instituțiile internaționale; Facilitează parteneriatele strategice, orientate spre atragerea investițiilor; Promovează relațiile comerciale naționale și internaționale; Contribuie la aplicarea bunelor practici în dezvoltarea economică și socială a țării.
Contacte detaliate