Biroul Migrație și Azil

Biroul migrație și azil este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă de promovarea și realizarea politicilor statului ce ţin de imigrarea străinilor în Republica Moldova, acordarea străinilor unei forme de protecţie în ţara noastră, asigurarea și coordonarea măsurilor de integrare socială şi culturală a străinilor.
Contacte detaliate