Agenția Resurse Informaționale Juridice

Agenția Resurse Informaționale Juridice este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei și are misiunea de a asigura dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 martie 2006. Agenția Resurse Informaționale Juridice realizează următoarele funcții: 1. informarea juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei; 2. dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în domeniul justiției; 3. ținerea registrelor de stat și altor sisteme informaționale ale sectorului justiției; 4. aplicarea apostilei și legalizarea actelor oficiale ale Republicii Moldova; 5. oferirea serviciilor informaţionale, conform nomenclatorului și tarifelor aprobate de Guvern.
Contacte detaliate