Agenția Națională a Arhivelor

Agenția Națională a Arhivelor, autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, are misiunea de: Implementare a politicii statului în domeniul arhivistic prin: administrarea și dezvoltarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova; monitorizarea și controlul arhivelor de stat; supravegherea procesului de organizare a lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.
Contacte detaliate