Inițierea unei afaceri

În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tipuri de entități:

 • entitate cu statut de persoană juridică;
 • entitate cu statut de persoană fizică.

Pentru a constitui o entitate, trebuie să parcurgeți următorii pași:

1.

Înregistrarea afacerii

Trebuie să înregistrați entitatea la organul relevant al înregistrării de stat în conformitate cu legislația Republicii Moldova (RM).
1.1.
Entitate cu statut de persoană juridică

Puteți înregistra entitatea în calitate de fondator/co-fondator, în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de legislația RM, și anume:

 • societate cu răspundere limitată (care poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate pe acțiuni (care poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate în comandită (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate în nume colectiv (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • cooperativă de producție (care nu poate fi constituită de o singura persoană fizică);
 • cooperativă de întreprinzător (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizica).
1.2.
Entitate cu statut de persoană fizică

Puteți înregistra entitatea cu statut de persoană fizică în una din formele organizatoric-juridice prevăzute de legislația Republicii Moldova, și anume:

2.

Deschiderea contului bancar

Deschiderea unui cont bancar este obligatorie atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Deschiderea contului bancar se face după finalizarea procesului de înregistrare a entității nou formate.

Puteți deschide un cont bancar prin depunerea setului de documente la orice bancă comercială licențiată în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lista băncilor licențiate poate fi găsită accesând link-ul

Documentele necesare deschiderii unui cont bancar pentru persoanele juridice sunt:

 • cererea de deschidere a contului;
 • fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) – în două exemplare;
 • copia actului de înregistrare;
 • copia extrasului din Registrul de stat/ I.P. “Agenția Servicii Publice', eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
 • copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Contul bancar devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ca urmare a schimbului automat de informație cu banca comercială pe care ați selectat-o.

3.

Luare în evidență

Entitatea nou formată este luată în evidența organelor de stat. Adițional, este necesară efectuarea unor proceduri specifice.
3.1.
Entitate cu statut de persoană juridică

Ulterior finalizării procedurilor de înregistrare, prin intermediul schimbului electronic de date între instituțiile de stat, entitatea nou formată este înregistrata la evidența fiscală și statistică. Adițional, entitatea este înregistrată în mod automat în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și în calitate de plătitor al primelor de asigurare de asistență medicală.

Aveți obligația să încheiați cu Direcția deservire fiscală relevantă a Serviciului Fiscal de Stat următoarele aranjamente:

Lista și datele de contact a subdiviziunilor teritoriale a SFS pot fi găsite accesând link-ul

Ulterior, în funcție de specificul activității comerciale care urmează să fie derulată de entitatea nou formată este posibil să fie necesar să obțineți suplimentar acte permisive necesare acestei activități, cum ar fi licențe, autorizații, certificate (detaliate in Legea 160, care poate fi accesată la adresa: http://lex.justice.md/md/340497/). Detalii despre acestea se pot găsi de asemenea în scenariul de desfășurare a afacerii.

3.2.
Entitate cu statut de persoană fizică

Aveți obligația să asigurați următoarele aranjamente:

 • înregistrarea entității la Direcția deservire fiscală relevantă a SFS în scopul luării acesteia la evidență fiscală. Pentru a vizualiza datele de contact, accesînd link-ul
 • obținerea codurilor statistice pentru entitatea respectivă de la Direcțiile (secțiile) pentru statistică municipale și raionale. Informații suplimentare pot fi obținute accesând link-ul
 • înregistrarea entității în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul

Înregistrarea entității în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la Agențiile Teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul