Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale

Consiliul are misiunea de a certifica capacitatea prestatorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi subordonare administrativă şi de a presta servicii sociale calitative. 5. În activitatea sa, Consiliul îndeplineşte următoarele funcţii de bază: a) evaluează calitatea serviciilor sociale; b) adoptă decizii cu privire la acreditarea sau neacreditarea prestatorului de servicii sociale, precum şi decizii de retragere a certificatului de acreditare; c) realizează evaluarea inopinată a prestatorului de serviciu social acreditat ca urmare a sesizării.
Contacte detaliate