Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. Are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul şi în limitele stabilite. Agenţia realizează funcţiile în următoarele domenii: 1) siguranţa obiectelor industriale periculoase; 2) construcții şi urbanism; 3) supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase; 4) siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă; 5) siguranţa ocupațională; 6) geodezie şi cartografie; 7) protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi construcțiilor;
Contacte detaliate